JSC TANECO (część grupy PJSC TATNEFT) jest nowoczesnym przedsiębiorstwem działającym w branży rafinacji ropy naftowej w Rosji i ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarki tym kraju.

Celem strategicznym firmy TANECO jest produkcja wysokiej jakości produktów w ciągłym procesie technologicznym.

W lutym 2018 r. firma rozpoczęła operację pilotażową badającą użycie Kaspersky MLAD w procesie technologicznym CDU-VDU-7.

  • Branża: rafinacja ropy naftowej
  • Klient: JSC TANECO, Niżniekamsk, Republika Tatarstanu, Rosja
  • Obiekt wdrożenia: CDU-VDU-7 (CDU – instalacja destylacji atmosferycznej, VDU – instalacja destylacji próżniowej).

Liczba procesów w tym przedsiębiorstwie jest ogromna, co stwarza wiele zagrożeń. Najbardziej złożoną i najważniejszą instalacją w zakładzie jest CDU-VDU-7 (7 milionów ton ropy rocznie), na którą składają się elektryczny system odsalania (do którego trafia ropa naftowa), piece oraz kolumny atmosferyczne i próżniowe, gdzie produkty naftowe są destylowane na różne frakcje. Procesy te są wrażliwe na takie aspekty jak surowce wejściowe, prawidłowe funkcjonowanie układu chłodzenia czy zakresy temperatur działania. Niezwykle ważne jest, aby informacje o odchyleniach w procesach technologicznych były dostarczane automatycznie.

Z tego powodu firma TANECO wybrała tę właśnie instalację do pilotażu systemu wczesnego wykrywania anomalii Kaspersky MLAD, który wykorzystuje uczenie maszynowe wykorzystujące dane telemetryczne otrzymane z procesów technologicznych zakładu.

Kaspersky MLAD jest wdrażany w CDU-VDU-7 w połączeniu z rozwiązaniem Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks analizuje ruch dublowany pochodzący ze zautomatyzowanego systemu zarządzania produkcją i przesyła znaczniki do Kaspersky MLAD za pomocą protokołu gRPC w trybie online. Następnie Kaspersky MLAD zwraca informacje o wykrytych anomaliach.

Model ML opiera się na danych historycznych z procesów technologicznych CDU-VDU-7 za 2017 rok. Rozwiązanie jest w stanie wykryć anomalie w procesach technologicznych tej instalacji. Model ML można przeszkolić przy użyciu nowych danych.

W okresie kwiecień 2017 r. – maj 2018 r. wykryto różne rodzaje anomalii:
  • Odchylenia w procesie technologicznym związane ze zmianami w trybach pracy zakładu
  • Przełączenie pętli sterowania obiektem do trybu ręcznego
  • Sytuacje związane z nieprawidłowymi odczytami czujników

Niniejsze studium przypadku obejmuje anomalie wykryte w temperaturze opakowania kolumn destylacji próżniowej. W tym przypadku analiza wykazała, że anomalia została spowodowana przez nieprawidłowy pomiar przepływomierza, którego źródłem było zablokowanie rur impulsowych przez złoża koksu.

Eksperci ds. bezpieczeństwa informacji mają teraz do dyspozycji narzędzie służące do automatycznego wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych sytuacjach.

Specjaliści nadzorujący proces technologiczny mają teraz do dyspozycji narzędzie służące do automatycznego wczesnego wykrywania i interpretacji anomalii, z intuicyjnym interfejsem do monitorowania trendów parametrów procesu i przeprowadzania analizy odchylenia.

„Od wielu lat z powodzeniem współpracujemy z firmą Kaspersky, aby chronić sieć biurową firmy. Wspólnie realizujemy również projekt pilotażowy utrzymania przemysłowego systemu bezpieczeństwa informacji dla terminalu rozładunku gazu kolejowego. Oprócz tego, że systemy bezpieczeństwa informacji dbają o bezpieczeństwo procesów technologicznych, planujemy skorzystać z rozwiązania Kaspersky MLAD.

Rozwiązanie, które wybraliśmy, pozwoliło nam znacząco zwiększyć przejrzystość procesów w najważniejszej instalacji CDU-VDU-7 oraz wykryć wszelkie odchylenia w trybie automatycznym, bez konieczności zapisywania ogromnej liczby zasad i ograniczeń. Wczesne wykrywanie pomaga operatorom w zapobieganiu niebezpiecznym sytuacji niezależnie od przyczyny – z powodu błędu w konfiguracji, awarii sprzętu czy ataku cyberprzestępców”

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących np. możliwości współpracy skontaktuj się z nami

Kaspersky Lab Polska

ul. Trawiasta 35, 04-607 Warszawa

E-mail

sprzedaz@kaspersky.pl